Category: Galleri

07/07/2023 Off

Mesyuarat HPPNS 2023

By PID MAFFI

Mesyuarat Jawtankuasa Induk Sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Sabab 2023 (HPPNS 2023) Bil.1/2023 telah dipengerusi oleh Encik Robert Stidi,…