Dasar Keselamatan

  • Perlindungan Data
    • Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.
  • Keselamatan Storan
    • Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.
  • Maklumat Lanjut Sila rujuk kepada http://www.sgcert.org/policy.html