Bahagian Padi & Beras


Ketua Penolong Setiausaha (KPSUK-IPB)
Tel : 088-283688


PUAN SHIRLEY BINTI JOSEPH
Penolong Setiausaha Kanan (Statistik) (PSUK[S])
Tel : 088-283624
PUAN RAFIDAH BINTI RAPLEE
Penolong Setiausaha Kanan (PSUK-IPB)
Tel : 088-283688
PUAN CAROLINE MARCUS MOKUNJIL
Penolong Setiausaha Operasi
Tel : 088-283688
PUAN SITI ROSNI BINTI HAKIM
Pembantu Tadbir
Tel : 088-283676, 088-283609