Bahagian Perancangan dan Pembangunan

Ketua Penolong Setiausaha Kanan (KPSUK [P])
Tel : 088-283615,
Fax : 088-283633

PUAN RITA PODONAN FERDINAND
Setiausaha Pejabat
Tel : 088-283625,
Fax : 088-283633
PUAN AINAH BINTI PUYONG
Penolong Setiausaha Kanan ( PSUK [P] )
Tel : 088-283610
PUAN DONNA ELIZABETH KONG
Penolong Setiausaha ( PSU [DP] )
Tel : 088-283627