Fungsi

 • Penasihat
  • Menasihatkan kerajaan negeri mengenai perkara-perkara berhubung dengan pembangunan dan industri pertanian.
 • Menggubal dan Realisasi Dasar
  • Menggubal, memantau, menyelaras dan memastikan pelaksanaan dan realisasi dasar dan strategi yang berkaitan dengan tanggungjawab Kementerian.
 • Perancangan dan Pembangunan Sumber
  • Memastikan sumber-sumber negeri terurus dan digunakan secara optimum dan mapan dan industri pertanian membangun secara tersusun.
 • Sumber Maklumat Pertanian
  • Menggumpul dan mengemaskini maklumat data pertanian dan industri berasaskan pertanian bagi tujuan perancangan dan sumber maklumat industri pertanian.
 • Mentadbir Peruntukan
  • Mentadbir peruntukan perbekalan dan pembangunan jabatan dan agensi di bawah Kementerian. Sumber maklumat adalah pertanian.
 • Menyelaras aktiviti dan fungsi jabatan dan agensi di bawah Kementerian seperti berikut:
  • Jabatan Pertanian
  • Jabatan Perkhidmatan Veterinar
  • Jabatan Perikanan
  • Jabatan Pengairan dan Saliran
  • Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)
  • Korporasi Pembangunan Desa (KPD)
  • Koperasi Keamajuan Perikanan dan Nelayan Sabah
  • Sabah Fish Marketing Sdn. Bhd. (80744-X)