MENTERI MAFFI

YB. DATUK SERI PANGLIMA DR. JEFFERY GAPARI KITINGAN

MENTERI KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI MAKANAN SABAH

YB. HENDRUS ANDING

TIMBALAN MENTERI 1 KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI MAKANAN SABAH

YB. PETO GALIM

TIMBALAN MENTERI 2 KEMENTERIAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN INDUSTRI MAKANAN SABAH