TSUT-PENGURUSAN

WALTER KENSON

Timbalan Setiausaha Pengurusan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN & KEWANGAN

SHIRLEY JOSEPH – KPSU (T)


SEKSYEN PENTADBIRAN & SUMBER MANUSIA

FREY ALEXANDER FRANCIS

PSU ( T)


SEKSYEN PEROLEHAN, ASET & STOR

AHMAD FARIDUN AWG.RAMLEE

PPTK


SEKSYEN FAIL & REKOD

SABRINA BINTI MANSUR

PPT


SEKSYEN KEWANGAN & AKAUN

DAYANG INTAN BTE ISMAIL

AKAUTAN KANAN

ALIJAH BTE AWANG

PENOLONG AKAUNTAN