Visi, Misi, Objektif dan Fungsi

 • VISI
  • Negeri Sabah peneraju tranformasi sektor pertanian ke arah pengukuhan keterjaminan makanan dan menjadi penyumbang utama ekonomi negeri..
 • MISI
  • Meneraju proses tranformasi sektor pertanian secara terancang, bersepadu dan holistik melalui sinergi modal insan madani dan menjamin bekalan makanan serta memperkasa industri pertanian.
 • OBJEKTIF
  1. Menambahbaik sektor pertanian agar proaktif dinamik dan kompetitif seiring dengan Pelan Pembangunan hala tuju Sabah Maju Jaya.
  2. Memperhebatkan penggunaan teknologi digital dalam sektor pertanian.
  3. Melestarikan industri pertanian sebagai salah satu jentera pertumbuhan dan ekonomi negeri.
  4. Mewujudkan komuniti dan generasi muda petani, penternak dan nelayan yang produktif, progresif dan berinovasi.
 • FUNGSI
  • Penasihat.
   • Menasihatkan kerajaan negeri mengenai perkara-perkara berhubung dengan pembangunan dan industri makanan
  • Penggubal Dasar.
   • Mengubal, memantau, menyeleras dan memastikan pelaksanaan dasar dan strategi yang berkaitan dengan tanggungjawab Kementerian.
  • Perancang, Pembangunan dan Penyelidikan
   • Memastikan sumber-sumber pertanian digunakan secara optimum dan mapan agar industi pertanian membangun secara tersusun untuk menjamin bekalan makanan domestik dan pasaran export
   • Menggalakkan penelidikan sumber dan teknologi seiring dengan keperluan revolusi industri.
  • Pengkalan Data dan Maklumat Pertanian.
   • Menggumpul, mengemaskini data dan maklumat pertanian serta industri berasakkan pertanian bagi tujuan perancangan dan tujukan.
  • Mentadbir Peruntukan
   • Mentadbir peruntukan perbekalan dan pembangunan jabatan dan agensi di bawa Kementerian.
  • Menyeleras aktiviti dan fungsi jabatan dan agensi di bawah Kementerian seperti berikut:
   • Jabatan Pertanian
   • Jabatan Perikanan
   • Jabatan Perkhidmatan Veterinar
   • Jabatan Pengairan dan Saliran
   • Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS)
   • Koperasi Pembangunan Desa (KPD)
   • Koperasi Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah (KO-NELAYAN)
   • Sabah Fish Marketing Sdn. Bhd. (SAFMA)