Visi,Misi dan Moto

  • VISI
    • Menjadikan MAFFI sebuah Kementerian yang menerajui transformasi sektor pertanian yang progresif, komersial dan berdaya saing.
  • MISI
    • Untuk mentransformasi sektor pertanian bagi meningkatkan pendapatan pengusaha sektor pertanian, pengeluaran makanan dan sumbangan sektor pertanian kepada KDNK melalui peningkatan produktiviti dan pewujudan nilai tambah secara cekap.
  • MOTO
    • Menerajui transformasi sektor pertanian yang progresif, komersial dan berdaya saing.